ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลสามผง
       กองการศึกษา เทศบาลตำบลสามผง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลสามผง ระหว่างวันที่ 7-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม ดูแล และเฝ้าระวังสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเองที่จำเป็นสำหรับเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

facebook