ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งเพิ่มเติมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลสามผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ส.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสามผง สังกัด สพฐ.จำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ ศูนย์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ส.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสามผง สังกัด สพฐ.จำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ ศูนย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ส.ค 2022]
จ้างปรับปรุงบูรณะทางหมู่ที่ ๕ และ หมู่ ๑๒ บ้านดงน้อย โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ส.ค 2022]
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการย้ายระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.รูปทรงถ้วยแชมเปญเดิมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านศรีเวินชัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสามผง สังกัด สพฐจำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ก.ค 2022]
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการย้ายระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.รูปทรงถ้วยแชมเปญเดิมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ก.ค 2022]
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีลูกรังไหล่ทาง)จากช้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ถึงถนนลูกรังรอบหนองสามผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

facebook